Ritning borttagen. På grund av det stora antal förfrågningar
på telefon och mail. Tanken var att ritningen var till grund för
självbygge inte att vi ska agera som handledare.