Tak till Huddinge-kupan

Taket har en ram av  trä 22 x 70 mm samt 7 mm plywood.
Takbeläggning Micoral YAM 2000

Taket är isolerat med 40 mm cellplast S80. Samt en innerskiva av 3 mm oljehärdad masonit som fogats  för att myror inte ska komma in till cellplasten.