Skatt/yngelåda för 10 ramar lågnormal


 Lådan är byggd av 22 mm gran kvaltet G4-2. Inget lim har andvänts vid hopsättning. Brädorna är spårade och hopsatta med spont av oljehärdad masonite för att garantera maximal täthet. Detta byggsätt gör att man minimerar sprickbildning i virket. Hörnorna är urfrästa för mötande bitar och förstärkta med hörnkloss. ( se bild på hörn nedan )

 

Lådans handtag är placerade så att lådan kan
ställas på marken utan att ramarna faller ur.
Det går även att lyfta lådan i ett hantag utan
att ramarna ramlar ur.

Lådans hörnförstärkningar är något kortare
än lådans höjd, vilket gör det enkelt att
bryta isär lådorna med en kupkniv utan att
lådans kanter skadas.

Lådans konstruktion i hörnen