Kurs Biodling

Vid intresse för att gå bikurs sänd ett medelande så kommer mer information. Kursen hålls våren 2022 med början lördag 26 mars. Använd formuläret nedan för kontakt.

För mer information sänd ett mejl till ubbes2@telia.com